Shimano ontwikkelt nieuw type achterderailleur
foto: Cor Vos
woensdag 7 december 2022 om 16:34

Shimano ontwikkelt nieuw type achterderailleur

Het lijkt erop dat Shimano bezig is met de ontwikkeling van een nieuw type derailleur, zo blijkt uit een online verschenen patent, dat WielerFlits heeft ingezien. Op het eerste gezicht betreft het een derailleur voor off-road gebruik die ruimte moet bieden aan een nog groter cassettebereik dan al mogelijk is.

In het patent, dat in maart 2021 is ingediend, is een 34-tal producttekeningen en een uitgebreide beschrijving van het nieuwe product te zien. Daarin schrijft Shimano: “Als een fiets op oneven terrein rijdt, is het mogelijk dat de kettinggeleider de stenen, de grond enzovoort raakt. Daarom is het wenselijk om de loodrechte afstand tussen de kettinggeleider van de achterderailleur en de ondergrond te vergroten om onwenselijk contact te voorkomen”, waaruit op te maken valt dat het vermoedelijk voor een derailleur voor mountainbikes of gravelbikes.

Alle op dit moment beschikbare derailleurs zijn zo ontworpen dat het niet mogelijk is dat hij de grond raakt, maar als er grotere cassettes beschikbaar komen, kan dit wel een probleem worden.

In het patent wordt ook specifiek gesproken over het gebruik van een lange ketting voor cassettes met een relatief groot bereik. Bij een reguliere derailleur met lange kooi bestaat de kans dat deze de grond raakt, wat Shimano met een nieuw ontwerp dus wil voorkomen.

“Het doel van deze uitvinding is om een achterderailleur te hebben waar de afstand tussen de kettinggeleider en de grond behouden kan worden om contact te voorkomen. Het is ook het doel om een achterderailleur te hebben die geschikt is voor een cassette met een breed bereik die de daarbij horende lange ketting goed kan geleden.”

Producttekeningen bij het patent verduidelijken hoe de nieuwe derailleur moet gaan werken. In plaats van de reguliere kooi met twee derailleurwieltjes die zich naar beneden uitstrekt, lijkt er sprake te zijn van een derailleur die eigenlijk uit twee bewegende delen bestaat, met in totaal drie derailleurwieltjes.

De derailleur strekt zich niet meer direct naar beneden uit, maar in eerste instantie naar voren, waarna een tweede draaibare kooi de volgende speling opvangt. De beweegbare as van deze tweede kooi bevindt zich niet aan de bovenzijde zoals nu normaal is bij een achterderailleur, maar midden op de derailleurkooi, waardoor deze dus kan draaien. Hoe de mechanica hiervan precies zou moeten werken is nog onduidelijk.

Alhoewel op de producttekeningen een 12-speed cassette is te zien, is het aannemelijk dat deze technologie gebruikt gaat worden om een versnellingsapparaat te ontwikkelen met nog meer versnellingen. Zeker gezien gesproken wordt over een groter bereik van de cassette is het niet ondenkbaar dat dit product onderdeel is van de ontwikkeling van 13-speed versnellingen.

Of en wanneer de nieuwe derailleur beschikbaar wordt voor de consument is nog onduidelijk. Shimano kon WielerFlits ook niet van meer informatie voorzien.

RIDE Magazine

Om te reageren moet je ingelogd zijn.