Grote toertochten kunnen gewoon doorgaan, verbod in Vaals komt er niet

Grote toertochten kunnen gewoon doorgaan, verbod in Vaals komt er niet

Fietstoerisme Goed nieuws voor de grootste wielertoertochten in Zuid-Limburg: de Gemeente Vaals gaat ze niet van hun grondgebied weren. Het College van Burgermeester en Wethouders deed daartoe een voorstel, maar de gemeenteraad van Vaals heeft daar niet mee ingestemd.

Het was niet enkel in de media een onderwerp van belangstelling, maar ook in de gemeente zelf, bleek maandagvanavond. Verschillende insprekers deden hun woordje, er waren veel belangstellenden aanwezig en onder de gemeenteraadsleden liepen de emoties meermaals hoog op tijdens een urenlange vergadering over het voorstel.

Onder anderen Leo van Vliet en Tom Dumoulin waren aanwezig als insprekers, om zich hard te maken voor de toertochten. “Ik ben heel erg benieuwd waarom dan de toertochten eigenlijk worden geslachtofferd. Naar mijn mening is dat een heel raar besluit. Je hebt een X aantal mensen in het jaar die in het heuvelland willen komen fietsen en als je die toertochten schrapt gaat zich dat verspreiden. Hou je die toertochten, dan kan je dat reguleren”, stelde Dumoulin tijdens zijn relaas.

“Hoe is dit voorstel rijp voor behandeling verklaard?”
Ook binnen de gemeenteraad zelf was veel te doen over het voorstel van het college van B&W. In dat voorstel zouden zogenaamde ‘categorie 5-toertochten’ (toertochten met 5.000 à 15.000 deelnemers) niet meer toegelaten worden tot de gemeente. Niet alleen waren er vragen of een dergelijk besluit wenselijk zou zijn, veel raadsleden voelden zich ook geschoffeerd door de manier waarop wethouder Jean-Paul Kompier tot dit voorstel was gekomen. “Dit is niet de wethouder die ik al drie jaar ken. Hij is warrig en gaat van de hak op de tak”, stelde één van de raadsleden, terwijl een ander zich zelfs afvroeg waarom er überhaupt over dit voorstel gesproken werd.

De discussie over de totstandkoming van het voorstel leidde tot de nodige verwarring. In juli 2023 besloot de raad om het aantal toertochten in te gaan perken. Wethouder Kompier besloot naar aanleiding van dat besluit dat alle grote toertochten verboden zouden moeten worden. Tijdens de vergadering van vanavond stelden meerdere raadsleden dat dat niet de bedoeling van het eerdere besluit was. Het leverde zelfs een motie van treurnis op, die met een kleine meerderheid werd aangenomen.

Dergelijke taferelen zullen Een beeld dat we voorlopig gewoon blijven zien in de gemeente Vaals

Uiteindelijk werd er dus unaniem besloten de toertochten niet te weren, middels een amendement op het voorstel. Er wordt nog één toertocht in categorie 5 toegestaan om zo de Amstel Gold Race een uitzonderingspositie te gunnen vanwege het maatschappelijk belang. Opvallend genoeg is niet vastgelegd dat die ene toertocht de AGR is, dus zou het voorstel alsnog problemen voor de AGR op kunnen leveren als een andere toertocht een aanvraag doet voor meer dan 5.000 deelnemers.

Limburgs Mooiste en de Mergelland2Daagse worden naar categorie 4 verplaatst. Dat laatste is mogelijk doordat deze toertochten in totaal méér dan 5.000 deelnemers hebben, maar slechts een deel hiervan werkelijk door Vaals fietst. Dat komt omdat ze meerdere routes aanbieden, die niet allemaal door Vaals lopen. Effectief gelden die voor de gemeente Vaals dus als toertochten met minder dan 5.000 deelnemers.

Goed nieuws dus voor de grootste toertochten, en zelfs voor de wedstrijd van de Amstel Gold Race. Want, ook die zou in gevaar komen als de toertocht niet meer door Vaals zou mogen passeren. “U kunt ze niet los van elkaar zien”, stelde Leo van Vliet tijdens een eerdere raadsvergadering. “Zonder toerversie komen de wedstrijden op zondag ook in gevaar, dus geen twintig miljoen euro economische impact voor de regio en geen inkomsten voor al die vrijwilligers en verenigingen.”

Om te reageren moet je ingelogd zijn.